Oproep: dialectsprekers gezocht!

oude vrienden aan het babbelen

Voor een onderzoekproject van de Universiteit Leiden en de Univerisiteit Potsdam naar de zinsbouw in dialecten worden dialectsprekers in Friesland, Nederland en Vlaanderen gezocht die willen deelnemen aan  een online survey. De survey neemt ongeveer 20-25 minuten in beslag. Participanten moeten minstens 18 jaar zijn en dialectspreker. Deelname kan tot en…

lees verder

Tanneke Schoonheim (1965-2020)

Tanneke Schoonheim met Ben Hermans op de Streektaalconferentie 2017

Wij melden u met veel verdriet dat afgelopen dinsdag, 25 augustus 2020, onze penningmeester en dierbare collega Tanneke Schoonheim plots overleden is. Tanneke was sinds enkele jaren penningmeester van de Stichting Nederlandse Dialecten, maar ze was al veel langer een waardevol contact, fijne collega, nabije kennis, lieve vriendin van veel…

lees verder

Vraag en Antwoord, de 9de streektaalenquête

Pluizenbol bij zonsondergang

Sinds 2016 publiceert de Stichting Nederlandse Dialecten regelmatig een vragenlijst over taalvariatie in Nederland en Vlaanderen. Met de antwoorden brengen we taalvariatie in het hele taalgebied in kaart. De enquête staat open voor iedereen in Nederland en Vlaanderen, uit alle streken en van alle leeftijden. Wij vragen u in deze vragenlijsten om per begrip de lokale/regionale…

lees verder