Kind leert Fries het best door het voor te lezen

Voorlezen in het Fries heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van die taal bij kinderen. Die positieve invloed is groter dan de invloed van voorlezen op de ontwikkeling van het Nederlands. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het grotere taalaanbod in het Nederlands, waardoor de impact van het voorlezen op de totale taalontwikkeling kleiner is.

De conclusies voor het Fries kunnen worden doorgetrokken naar sprekers van andere kleine talen/dialecten, of immigrantenkinderen, die buitenshuis voornamelijk blootgesteld worden aan het Nederlands.

Meer info: https://www.lc.nl/friesland/Kind-leert-Fries-het-best-door-het-voor-te-lezen-24298955.html

Eén reactie

  1. Alain Souvereyns

    Om te kunnen voorlezen, moet je het in de eerste plaats kunnen schrijven!

Reageren is niet mogelijk