Dialectenboeken

Bij elke dialectendag verscheen traditiegetrouw een dialectenboek dat behalve de teksten van de ochtendlezingen bijdragen bevat voor elke provincie of regio van Nederland en Vlaanderen waarin het thema van de dag is uitgewerkt. In elk boek werd ook een handig overzicht opgenomen van nuttige adressen en publicaties voor geïnteresseerden in de dialecten en streektalen.

U kunt elk dialectenboek als pdf downloaden door op de titel te klikken.

 • Het dialectenboek 11. Sprekend van aard. Bijnamen en karaktereigenschappen in streektalen. Veronique de Tier, Ton van de Wijngaard, Ronny Keulen (red.) Groesbeek 2011. ISBN 9789073869134
  Het boek bevat de vier lezingen die deze dag zijn uitgesproken en 29 ‘regionale’ bijdragen van Vlaamse en Nederlandse streektaaldeskundigen die nader ingaan op het schelden en schimpen in ‘hun’ dialect.
 • Het dialectenboek 10. Moi, adieë en salut. Groeten in Nederland en Vlaanderen. Veronique De Tier, Jos Swanenberg en Ton van de Wijngaard (red.); Groesbeek 2009. ISBN 978-90-73869-10-3
  Hoe begroet men elkaar in het Nederlandse taalgebied. En wat zegt men bij het afscheid nemen?
 • Het dialectenboek 9. Dialect in het spel. Veronique De Tier, Ronny Keulen en Jos Swanenberg (red.); Groesbeek 2007. ISBN 978-90-73869-09-7
  Over de dialectwoorden voor schommel, knikker, tol, maar ook voor spelcomputer en skateboard.
 • Het dialectenboek 8. Proeven van dialect. Een kijkje in de keuken van de Nederlandse dialecten.   Veronique De Tier, Ronny Keulen, Jos Swanenberg (red.) Groesbeek, 2005. ISBN 90-73869-08-0
  Wat is een kermenaaiviziet? Waar spreekt men van keugiesbutter? Hoe noemt men slappe koffie in Friesland of Vlaams-Brabant? In het achtste dialectenboek staan dialectwoorden en -uitdrukkingen in verband met eten en drinken centraal.
 • Het dialectenboek 7. Aan taal herkend. Het bewustzijn van dialectverschil. Veronique De Tier en Reinhild Vandekerckhove (red.) Groesbeek, 2003. ISBN 90-73869-07-2
  Wat is er aan de hand met het Zeeuwse kacheltje op de diek? Hoe moeten het West-Vlaamse tètitatuutè en het Limburgse sjoen sjink Sjang geïnterpreteerd worden? En waaraan hebben de inwoners van Utrecht de bijnaam t-dieven ten danken?
 • Het dialectenboek 6. Van de Streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen. Veronique De Tier en Ann Marynissen (red.) Groesbeek, 2001. ISBN 90-73869-06-4
  Nijholt, Beckers, Scheveneels, De Boever…, familienamen vertonen heel vaak kenmerken die ook in het plaatselijk dialect voorkomen. In vijftien artikelen uit heel het Nederlandse taalgebied gaan dialectologen op zoek naar die sporen. Met verder ook een bijdrage van Henny Stoel, bekend van het NOS-journaal.
 • Het Dialectenboek 5. In vergelijking met dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquête (1998). Veronique De Tier en Siemon Reker (red.) Groesbeek, 1999. ISBN 90-73869-05-6
  Spurriekoeien, de hond van Bosmans, doof als een erpel, kijken als een aap op een zieke koe…, dialectenboek 5 schenkt aandacht aan de manier waarop dieren benut kunnen worden om in het dialect uitspraken kracht bij te zetten. Meer dan 6.000 dialectsprekers uit Nederland en Vlaanderen vulden een enquêteformulier in.
 • Het Dialectenboek 4. Nooit verloren werk. Terugblik op de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (1925-1982). Rob Belemans en Ton van den Wijngaard (red.) Groesbeek, 1997. ISBN 90-73869-04-8
  Aandacht voor het grootste project op het gebied van de dialectologie dat ooit in Nederland en Vlaanderen werd uitgevoerd en aanwijzingen voor het schrijven in dialect.
 • Het Dialectenboek 3. Dialect in beweging. 100 jaar na de enquête van Willems en Aardrijkskundig Genootschap. Rob Belemans en Ton van den Wijngaard (red.) Groesbeek, 1995. ISBN 90-73869-03-X
  Verdwijnen onze dialecten? In het derde dialectenboek wordt op deze vraag antwoord gegeven met behulp van een grote enquête waaraan meer dan 10.000 dialectsprekers meewerkten.
 • Het Dialectenboek 2. Van de A tot de Aa. Ad Dams en Ton van den Wijngaard (red.) Waalre, 1993. ISBN 90-73869-02-1
  De bekroonde dialectverhalen en -gedichten van de schrijfwedstrijd van de SND plus een mooie beschouwende bijdrage over dialect van Herman van Run.
 • Het Dialectenboek 1. Kroesels op de bozzem. Herman Crompvoets en Ad Dams (red.) Waalre, 1991. ISBN 90-73869-01-3
  Bevat onder meer een bijdrage van voetballer Jan Mulder en een achttal artikelen over de mooiste dialectwoorden uit verschillende regio’s in Nederland en Vlaanderen.

Reacties zijn gesloten.