Praktisch

Bestuur

Veronique De Tier (voorzitter)
Miet Ooms (secretaris)
Tanneke Schoonheim (penningmeester)

Albert Bartelds
Geert Dehaes
Goffe Jensma
Lysbet Jongbloed-Faber
Harry Scholtmeijer
Jos Swanenberg
Hans Van de Velde
Gunther De Vogelaer
Ton van de Wijngaard

Secretariaat

Nederland:
Stichting Nederlandse Dialecten
p.a. Instituut voor de Nederlandse Taal
Postbus 9515
2300 RA Leiden

België:
Beukendreef 11
9770 Kruishoutem
+ 32 478 657985

Bankrelaties

Nederland: NL95 INGB 0007 5048 49, t.a.v. Stichting Nederlandse Dialecten

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.