Praktisch

Bestuur

Veronique De Tier (voorzitter)
Miet Ooms (secretaris)
Lysbeth Jongbloed-Faber (penningmeester)

Albert Bartelds
Abel Darwinkel
Geert Dehaes
Anne-Sophie Ghyselen
Goffe Jensma
Harry Scholtmeijer
Nicoline van der Sijs
Jos Swanenberg
Hans Van de Velde
Gunther De Vogelaer
Martijn Wieling
Ton van de Wijngaard

Secretariaat

Nederland:
Stichting Nederlandse Dialecten
p.a. Instituut voor de Nederlandse Taal
Postbus 9515
2300 RA Leiden

België:
Beukendreef 11
9770 Kruishoutem
+ 32 478 657985

Bankrelaties

Nederland: NL95 INGB 0007 5048 49, t.a.v. Stichting Nederlandse Dialecten

Reacties zijn gesloten.