Manifest

Om uiting te geven aan de zorg om het onderzoek van dialecten heeft de SND in 2003 een tekst geschreven die voorzien werd van het woord Manifest. Veel linguïsten en honderden anderen hebben adhesie betuigd aan de motie die aan het manifest ten grondslag ligt.

De SND zond het manifest aan de meeste Nederlandse provinciebesturen (duaal, dus zowel aan de colleges van Gedeputeerde Staten als aan de respectievelijke Provinciale Staten) en aan de fracties van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen.

Hier kunt u het manifest en de begeleidende brief vinden: manifest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *