Wetenschappelijke instellingen en organisaties

De Nederlandse Taalunie
de website van de beleidsorganisatie voor het Nederlands, die beleid, producten en diensten ontwikkelt zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.

Meertens Instituut KNAW
onderzoek- en documentatiecentrum van de Nederlandse taal en cultuur

Variaties vzw
een koepelorganisatie van en voor de dialectverenigingen in Vlaanderen

Tilburg University
heeft leerstoel Diversiteit in taal en cultuur in Brabant (prof. Jos Swanenberg)

Fryske Akademy
instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet naar de Friese taal en cultuur

Huus van de Taol
de streektaalorganisatie die het actief en passief gebruik van de Drentse taal in de meest brede betekenis ondersteunt.

Stichting IJsselacademie
is een kenniscentrum, onderzoeksinstituut en uitgeverij die werkt rond de streektalen in Overijssel

Huis voor de Kunst Limburg
herbergt de consulent streektaal van Nederlands-Limburg

Erfgoed Zeeland
is het aanspreekpunt en kenniscentrum voor het erfgoed in Zeeland, waaronder de streektalen

Erfgoed Brabant
is het aanspreekpunt en kenniscentrum voor het erfgoed in de provincie Noord-Brabant. Ook streektalen vallen hieronder.

Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie
commissie met als wetenschappelijk doel de studie van de onomastiek (toponymie en antroponymie) en de dialectologie, vooral in België

Woordenboek van de Vlaamse Dialecten
de redactie van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten en van het dialectloket, aan de UGent.

Eén reactie

  1. En… Rijksuniversiteit Groningen (Bureau Groninger Taal en Cultuur), i.s.m. Huis van de Groninger Cultuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *