De Stichting Nederlandse Dialecten

De Stichting Nederlandse Dialecten (SND) is een overlegorgaan voor streektaalbeleid, waarin vooral streektaalbeleidsmakers en taalwetenschappers vertegenwoordigd zijn.

Het hoofddoel van de SND is het streven naar een wetenschappelijk onderbouwd streektaalbeleid. De SND organiseert daartoe populariserend-wetenschappelijke en culturele evenementen (Dialectendag, Streektaalconferentie), en verstrekt via publicaties en online informatie over de dialecten die in het Nederlandse taalgebied worden gesproken.
De Stichting Nederlandse Dialecten (SND) werd opgericht in 1990 als een samenwerkingsverband tussen medewerkers van Nederlandse en Vlaamse universiteiten en wetenschappelijke instellingen waar aan dialectonderzoek gedaan wordt.

Reacties zijn gesloten.