183 tinten Brussels | lezing Jan Hautekiet

Een Brusseleir spreekt graag Brussels. Brussels staat symbool voor openhartigheid en (zelf)spot. Brussels draagt bij tot gemeenschapsvorming. In het meertalige Brussel van vandaag worden evenwel 183 tinten Brussels gesproken. Hoe gaat een streektaalvereniging als Brusselaar in haar doelstelling en werking om met die realiteit? Wat doe je, wat bied je…

lees verder

Lezing over streektaalbeleid in de toekomst: de visie van een jonge taalonderzoeker | Kristel Doreleijers

Op 23 september vertelt Kristel Doreleijers, onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg en het Meertens Instituut in Amsterdam, vanuit eigen ervaring hoe streektaalbeleid kan profiteren van wetenschappelijk onderzoek, en andersom. Een onderzoeker van taalvariëteiten heeft tegenwoordig een ander onderzoeksterrein dan pakweg zestig jaar geleden. Streektaalgebruik neemt de afgelopen decennia af en…

lees verder

Streektaal in het basisonderwijs: lezing door Mirjam Günther-Van der Meij

De beheersing van streektaal draagt bij aan de taalontwikkeling van kinderen en aan de versterking van de culturele tradities in de regio. Het onderwijs speelt een belangrijke rol in de overdracht van de streektaal. Het ontbreekt leerkrachten echter veelal aan de kennis en vaardigheden om streektaal in hun dagelijkse klaspraktijk…

lees verder

Lezing over streektaalerkenning en spraakverwarring door Roeland van Hout

Op de Streektaalconferentie van de SND in Brussel, op 23 september, zal prof. dr. Roeland van Hout een lezing geven over ‘streektaalerkenning en spraakverwarring’. Hij schetst de geschiedenis van de erkenning van regionale talen en gaat in op beleid en de taalpolitieke rol van regio’s en natiestaten. Van Hout, emeritus…

lees verder

Lezing: Talige rechtvaardigheid voor dialecten | Helder De Schutter

Op 23 september geeft Helder De Schutter, hoogleraar politieke filosofie van de KU Leuven, op de streektaalconferentie in Brussel een lezing over talige rechtvaardigheid voor dialecten. Veel maatschappelijke discussies over taalpolitiek betreffen het rechtvaardige samenleven van verschillende taalgroepen binnen een meertalig bestel. Er is echter ook intratalige variatie en daar…

lees verder

Programma Streektaalconferentie

Taalvariatiebeleid in tijden van globalisering: overbodig of net cruciaal? De Stichting Nederlandse Dialecten nodigt u samen met Variaties vzw, Brusseleir en de Nederlandse Taalunie uit om op 23 september 2022 in Brussel de jaarlijkse streektaalconferentie bij te wonen. Het thema van dit jaar is: Taalvariatiebeleid in tijden van globalisering: overbodig…

lees verder

Streektaalconferentie 2022

Op 23 september 2022 organiseert de Stichting Nederlandse Dialecten in samenwerking met Variaties vzw en de Nederlandse Taalunie haar jaarlijkse streektaalconferentie. De conferentie vindt plaats bij deBuren in Brussel en heeft als centraal thema “Taalvariatiebeleid in tijden van globalisering: overbodig of net cruciaal?”. Er zijn lezingen en interviews van en met…

lees verder

Miets wetenschap: een klankkast en podcast over thuis en taal in het verpleeghuis.

Een nieuw thuis maken in een verpleeghuis, hoe doe je dat? Heeft het gebruik van dialect invloed op hoe bewoners een thuis ervaren? Stichting Laudio heeft op basis van wetenschappelijke resultaten een speciale kamer ingericht om dit te ervaren. Hier wandel je letterlijk een Brabantse klankkast binnen.  Wie er de deuren…

lees verder

Streektaalconferentie 2021: Streektaal op de werkvloer

Programma 9.45 – 10.00 u.Inloop met koffie en thee 10.00 – 12.30 u.Opening door Veronique De Tier, voorzitter van de SND Verwelkoming door de burgemeester Patrick Welman Roy de Witte (gedeputeerde van Cultuur Provincie Overijssel )Het belang van de streektaal in de maatschappij Vincent Robijn (directeur HCO, IJsselacademie & Twentehoes)Streektaal…

lees verder