SPRAAKLAB laboratorium komt naar de streektaalconferentie in Franeker

Tijdens de pauze van het streektaalcongres in Franeker op 22 september is het mogelijk (bij goed weer) een blik te werpen in het mobiele SPRAAKLAB laboratorium van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit mobiele lab wordt onder andere gebruikt om uitspraakdata te verzamelen van streektaalsprekers. De wagen…

lees verder

Meertaligheid in beeld – Een inkijkje in scholen en bibliotheken: Janke Singelsma en Jolanda Verhoef (NHL Stenden Hogeschool):

Janke Singelsma en Jolanda Verhoef zijn beiden werkzaam bij het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. In de projecten van het lectoraat wordt er nauw samengewerkt met o.a. scholen en bibliotheken. Het lectoraat verzorgt bijvoorbeeld trainingen voor school- en bibliotheekteams om vanuit bewustwording alle (streek)talen…

lees verder

Dialect als aandachtstrekker. Brabants in de openbare ruimte: Jos Swanenberg (Meertens Instituut/Universiteit Tilburg)

Ook in Noord-Brabant zijn dialecten zichtbaar in de openbare ruimte. Omdat die dialecten geen status van erkenning en geen standaardisering kennen, is de variatie in het Brabants dat zichtbaar is in de openbare ruimte heel groot. Dat zien we zowel in de spelling als in de grammatica van in het…

lees verder

LoCALL – Taallandschappen in het onderwijs: lezing op de streektaalconferentie door Sibrecht Veenstra (NHL Stenden Hogeschool)

“LoCALL: LOcal Linguistic Landscapes for global language education in the school context”. Zo heette het Erasmus+ project dat liep van september 2019 tot augustus 2022 in samenwerking met vijf Europese universiteiten. Het project had als doel om taallandschappen in te zetten bij het ontwikkelen van nieuwe lesmethodes, om als docent…

lees verder

Frysk op ‘e dyk – De rol van zichtbaarbeid in het taalpromotiebeleid van de Afûk: lezing door Mirjam Vellinga (Afûk)

Bij de Afûk staat, net als bij de Provinsje Fryslân, de zichtbaarheid van het Fries al langere tijd hoog op de agenda. Niet als doel op zich, maar als middel om meer taalbewustzijn te creëren bij de inwoners, de inwoners met de taal te verbinden en het gebruik van het…

lees verder

Van tweetalige straatnaamborden tot dialectadvertenties: dialect in het straatbeeld in Vlaanderen en Brussel

Veronique De Tier (INT) en Geert Dehaes (Brusseleir) vertellen op de streektaalconferentie over tweetalige straatnaamborden in dialect in Vlaanderen en Brussel. Dialect wordt in de reclamewereld steeds meer gebruikt om de aandacht te trekken van de consumenten. In deze lezing bekijken de sprekers welke dialectuitingen in de openbare ruimte te…

lees verder

Programma Streektaalconferentie 22 september 2023

Op 22 september 2023 organiseert de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) in samenwerking met de Nederlandse Taalunie, provincie Fryslân en gemeente Waadhoeke haar jaarlijkse streektaalconferentie. De conferentie vindt plaats op het gemeentekantoor van Waadhoeke in Franeker en heeft als thema: ‘Streektaal in zicht: Zichtbaarheid van streektalen in de openbare ruimte’. Het…

lees verder

Streektaal in het basisonderwijs: lezing door Mirjam Günther-Van der Meij

De beheersing van streektaal draagt bij aan de taalontwikkeling van kinderen en aan de versterking van de culturele tradities in de regio. Het onderwijs speelt een belangrijke rol in de overdracht van de streektaal. Het ontbreekt leerkrachten echter veelal aan de kennis en vaardigheden om streektaal in hun dagelijkse klaspraktijk…

lees verder

Lezing: Talige rechtvaardigheid voor dialecten | Helder De Schutter

Op 23 september geeft Helder De Schutter, hoogleraar politieke filosofie van de KU Leuven, op de streektaalconferentie in Brussel een lezing over talige rechtvaardigheid voor dialecten. Veel maatschappelijke discussies over taalpolitiek betreffen het rechtvaardige samenleven van verschillende taalgroepen binnen een meertalig bestel. Er is echter ook intratalige variatie en daar…

lees verder