Streektaal in het basisonderwijs: lezing door Mirjam Günther-Van der Meij

De beheersing van streektaal draagt bij aan de taalontwikkeling van kinderen en aan de versterking van de culturele tradities in de regio. Het onderwijs speelt een belangrijke rol in de overdracht van de streektaal. Het ontbreekt leerkrachten echter veelal aan de kennis en vaardigheden om streektaal in hun dagelijkse klaspraktijk in te bedden. Mirjam Günther vertelt in haar lezing op de streektaalconferentie in Brussel op 23 september over projecten die door het Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van NHL Stenden Hogeschool zijn ontwikkeld om leerkrachten, ongeacht hun streektaalniveau, te ondersteunen bij de implementatie van streektaal in de klas. Tevens zal ze voorbeelden geven van (digitaal) lesmateriaal dat hiervoor is ontwikkeld en licht ze toe hoe die materialen in de dagelijkse praktijk door leerkrachten worden gebruikt. Een lezing vol inspiratie!

Zie ook het volledige Programma van de dag en het inschrijvingsformulier op deze website

Reacties zijn gesloten.