Frysk op ‘e dyk – De rol van zichtbaarbeid in het taalpromotiebeleid van de Afûk: lezing door Mirjam Vellinga (Afûk)

Fotograaf: Natalia Balanina

Bij de Afûk staat, net als bij de Provinsje Fryslân, de zichtbaarheid van het Fries al langere tijd hoog op de agenda. Niet als doel op zich, maar als middel om meer taalbewustzijn te creëren bij de inwoners, de inwoners met de taal te verbinden en het gebruik van het Fries te vergroten. Daar wordt op verschillende manieren op ingezet. Door samen te werken met Mbo-opleidingen bijvoorbeeld, door gesprekken met ondernemers, door het vanzelfsprekende, ‘onzichtbare’ Fries zichtbaar te maken en door middel van ludieke acties en campagnes. Mirjam Vellinga, projectleider taalpromotie van de Afûk, vertelt aan de hand van voorbeelden hoe ze te werk gaan en wat de resultaten zijn.

Reacties zijn gesloten.