Meertaligheid in beeld – Een inkijkje in scholen en bibliotheken: Janke Singelsma en Jolanda Verhoef (NHL Stenden Hogeschool):

Janke Singelsma en Jolanda Verhoef zijn beiden werkzaam bij het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. In de projecten van het lectoraat wordt er nauw samengewerkt met o.a. scholen en bibliotheken. Het lectoraat verzorgt bijvoorbeeld trainingen voor school- en bibliotheekteams om vanuit bewustwording alle (streek)talen…

lees verder

LoCALL – Taallandschappen in het onderwijs: lezing op de streektaalconferentie door Sibrecht Veenstra (NHL Stenden Hogeschool)

“LoCALL: LOcal Linguistic Landscapes for global language education in the school context”. Zo heette het Erasmus+ project dat liep van september 2019 tot augustus 2022 in samenwerking met vijf Europese universiteiten. Het project had als doel om taallandschappen in te zetten bij het ontwikkelen van nieuwe lesmethodes, om als docent…

lees verder

Frysk op ‘e dyk – De rol van zichtbaarbeid in het taalpromotiebeleid van de Afûk: lezing door Mirjam Vellinga (Afûk)

Bij de Afûk staat, net als bij de Provinsje Fryslân, de zichtbaarheid van het Fries al langere tijd hoog op de agenda. Niet als doel op zich, maar als middel om meer taalbewustzijn te creëren bij de inwoners, de inwoners met de taal te verbinden en het gebruik van het…

lees verder

Programma Streektaalconferentie 22 september 2023

Op 22 september 2023 organiseert de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) in samenwerking met de Nederlandse Taalunie, provincie Fryslân en gemeente Waadhoeke haar jaarlijkse streektaalconferentie. De conferentie vindt plaats op het gemeentekantoor van Waadhoeke in Franeker en heeft als thema: ‘Streektaal in zicht: Zichtbaarheid van streektalen in de openbare ruimte’. Het…

lees verder