Frysk op ‘e dyk – De rol van zichtbaarbeid in het taalpromotiebeleid van de Afûk: lezing door Mirjam Vellinga (Afûk)

Bij de Afûk staat, net als bij de Provinsje Fryslân, de zichtbaarheid van het Fries al langere tijd hoog op de agenda. Niet als doel op zich, maar als middel om meer taalbewustzijn te creëren bij de inwoners, de inwoners met de taal te verbinden en het gebruik van het…

lees verder

Van tweetalige straatnaamborden tot dialectadvertenties: dialect in het straatbeeld in Vlaanderen en Brussel

Veronique De Tier (INT) en Geert Dehaes (Brusseleir) vertellen op de streektaalconferentie over tweetalige straatnaamborden in dialect in Vlaanderen en Brussel. Dialect wordt in de reclamewereld steeds meer gebruikt om de aandacht te trekken van de consumenten. In deze lezing bekijken de sprekers welke dialectuitingen in de openbare ruimte te…

lees verder

Programma Streektaalconferentie 22 september 2023

Op 22 september 2023 organiseert de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) in samenwerking met de Nederlandse Taalunie, provincie Fryslân en gemeente Waadhoeke haar jaarlijkse streektaalconferentie. De conferentie vindt plaats op het gemeentekantoor van Waadhoeke in Franeker en heeft als thema: ‘Streektaal in zicht: Zichtbaarheid van streektalen in de openbare ruimte’. Het…

lees verder