Tanneke Schoonheim (1965-2020)

Wij melden u met veel verdriet dat afgelopen dinsdag, 25 augustus 2020, onze penningmeester en dierbare collega Tanneke Schoonheim plots overleden is.

Tanneke was sinds enkele jaren penningmeester van de Stichting Nederlandse Dialecten, maar ze was al veel langer een waardevol contact, fijne collega, nabije kennis, lieve vriendin van veel mensen uit de neerlandistiek en van het bestuur in het bijzonder. Haar belang voor het Instituut van de Nederlandse taal en zijn voorganger, het Instituut voor de Nederlandse Lexicologie, kan moeilijk onderschat worden. Dat blijkt duidelijk uit de In Memoriams die intussen verschenen zijn en die onder dit bericht staan.

Tannekes komst naar het SND-bestuur bleek ook al snel een schot in de roos. Taalwetenschappers hebben over het algemeen weinig met cijfertjes, en zeker als die boekhoudkundig van aard zijn. Een begroting opmaken, een project becijferen of een subsidie aanvragen, het zijn noodzakelijke dingen die al te gemakkelijk op de lange baan werden geschoven. Niet door Tanneke. Ze hield ons bij de les, wees op achterstallige aanvragen, berekende kosten, stelde verwachtingen bij, maakte ons attent op deadlines, legde contacten, vulde formulieren in, zat iedereen achter zijn veren voor de nodige handtekeningen, en deed nog zoveel meer achter de schermen, op haar eigen typische nuchtere manier. Daardoor werden die deadlines ook gewoon gehaald en die handtekeningen verzameld. Een handtekening voor een gerust gemoed, want dankzij Tanneke kwamen die dingen wel in orde.

Naast dat soort praktische zaken was Tannekes inhoudelijke inbreng bij de organisatie van de streektaalcongressen een grote meerwaarde. Ze suggereerde thema’s, kende interessante sprekers, had door haar uitgebreide netwerk heel wat contacten. Ondanks haar eigen uitgebreide kennis, was ze zelf geen podiummens. Ze zorgde er liever voor dat onderzoekers, sprekers, vertellers een stevig, betrouwbaar podium onder hun voeten kregen, en zo de mogelijkheid om hun kennis met een publiek te delen.

Een ding mag duidelijk zijn: we zullen haar heel erg missen.

Tanneke Schoonheim met Ben Hermans op de Streektaalconferentie 2017
Tanneke Schoonheim (rechts) met Ben Hermans op de Streektaalconferentie 2017

In Memoriam Tannetje Hendrika Schoonheim, door Frieda Steurs (neerlandistiek.nl)

In Memoriam Tannetje Hendrika Schoonheim, door Gertjan van Geen (Leidsch Dagblad)

Dag Tanneke, door Marc van Oostendorp (neerlandistiek.nl)

Reacties zijn gesloten.