LoCALL – Taallandschappen in het onderwijs: lezing op de streektaalconferentie door Sibrecht Veenstra (NHL Stenden Hogeschool)

“LoCALL: LOcal Linguistic Landscapes for global language education in the school context”. Zo heette het Erasmus+ project dat liep van september 2019 tot augustus 2022 in samenwerking met vijf Europese universiteiten. Het project had als doel om taallandschappen in te zetten bij het ontwikkelen van nieuwe lesmethodes, om als docent beter om te kunnen gaan met de talige diversiteit in het klaslokaal en bovenal die diversiteit te zien als toegevoegde waarde. Leerlingen zijn, onder andere door samenwerkend leren, actief betrokken bij hun eigen meertalige en sociale context waarbij zij ondertussen bouwen aan een groter taalbewustzijn. De rol en aanwezigheid van verschillende talen in de maatschappij wordt gekoppeld aan onder meer vreemdetalenonderwijs. In deze presentatie zal worden verteld wat de werkwijzen en uitkomsten van LoCALL zijn geweest. Denk aan podcasts met good practices, tutorials, lesmodules, richtlijnen voor implementatie in eigen onderwijssituaties en de LoCALL App.

Reacties zijn gesloten.