Meertaligheid in beeld – Een inkijkje in scholen en bibliotheken: Janke Singelsma en Jolanda Verhoef (NHL Stenden Hogeschool):

Janke Singelsma en Jolanda Verhoef zijn beiden werkzaam bij het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. In de projecten van het lectoraat wordt er nauw samengewerkt met o.a. scholen en bibliotheken. Het lectoraat verzorgt bijvoorbeeld trainingen voor school- en bibliotheekteams om vanuit bewustwording alle (streek)talen een structurele plek in de organisatie te geven. De zichtbaarheid van meertaligheid is hierbij een vast onderdeel dat veel interactie teweegbrengt. Hoe kunnen leerkrachten in samenwerking met leerlingen en ouders de talen van de school mooi in beeld brengen? En hoe zorgen bibliotheken voor aandacht voor de talen van de omgeving in hun vestiging? Op welke manier krijgt bijvoorbeeld het Bildts, het Hylpers of het Stellingwerfs een plek binnen de bibliotheken en de scholen? In deze presentatie zullen Janke en Jolanda inspirerende voorbeelden met u delen.

Reacties zijn gesloten.