Vraag en Antwoord 2

Vraag en Antwoord is een dialectenquête van de Stichting Nederlandse Dialecten (gebruik de pijltjestoets om door de vragenlijst te scrollen). Indien u problemen hebt om onderstaande vragenlijst rechtstreeks in te vullen, klik dan hier. [googleapps domain=”docs” dir=”forms/d/18-82R3bbrmYK-XGG43abjSH0BQlikuwe7t0zWp4lOwg/viewform” query=”embedded=true” width=”760″ height=”500″ /]

lees verder

Vraag en Antwoord: beuling

In de eerste lijst van Vraag en Antwoord die via deze website beschikbaar werd gesteld, was een van de vragen “Hoe noemt u bloedworst in uw dialect?”. Die vraag leverde vooral veel antwoorden op die alleen in de klank afwijken van het Nederlands (bloewdwòòrst, bloedwöst, bloedwoste, bloodworste, bloodwoos, blodwosse), maar…

lees verder

Vraag en Antwoord 1

Vraag en Antwoord is een dialectenquête van de Stichting Nederlandse Dialecten. Indien u problemen hebt om onderstaande vragenlijst rechtstreeks in te vullen, klik dan hier. [googleapps domain=”docs” dir=”forms/d/1pEfpYt6Gj9zg78IhHd75cJInGBY5KjBIpnrQXQ4OGaE/viewform” query=”embedded=true” width=”760″ height=”500″ /]

lees verder