Geert Dehaes en Robert Delathouwer

Bio’s

Geert DEHAES was de eerste streektaalcoördinator van het Brussels dialect. Thans is hij directeur van de vzw BeBrusseleir, die instaat voor de bescherming en verspreiding van het Brussels, de academische werking ondersteunt, en ook het Brussels Volkstejoêter bestuurt.

Robert DELATHOUWER is eveneens als Geert acteur bij het Brussels Volkstejoêter. Hij gaf destijds als Staatssecretaris de impulsen om de Vlaams-Brusselse overheid in het lokale regiolect te laten investeren. Hij is thans de nieuwe streektaalcoördinator van het Brussels.

Beiden geven sinds 2004 samen lessen en conversatietafels in het Brussels dialect. Deze lessen worden door een steeds talrijker en enthousiast publiek gevolgd.

Korte beschrijving

Geert Dehaes doet uit de doeken hoe we in Brussel het project TUUB voor de derde keer organiseren. Doel is een selectie te maken uit een reeks muzikale acts van individuele artiesten of groepen, die hun ding in het Brussels dialect brengen. Zij worden daarin bijgestaan door Jeroen Camerlynck, de frontman van de Fanfaar, alias Fleddy Melculy. De 7 geselecteerde nummers worden ook op CD opgenomen en gepresenteerd in de Ancienne Belgique. In 2019 gebeurt dat op 23 november.
Robert Delathouwer gaat dieper in op de wijze waarop de taallessen worden georganiseerd, waarbij vooral aandacht gaat naar de actieve medewerking van de cursisten. Ook het gebruik van telkens weerkerende zangstonden zorgt voor het aanleren van de eigen Brusselse accenten, maar creëert bovendien een bijzonder gezellige sfeer.

Reacties zijn gesloten.