Sofie Begine

Sofie Begine

Bio

Sofie Begine doceert sinds 2013 als zelfstandig taaltrainer Nederlands aan anderstaligen en richtte in 2015 Goesting in Taal op. Dat initiatief wil de Vlaamse spreektaal in al zijn variatie toegankelijk maken voor anderstaligen, zodat zij de Vlamingen uit hun omgeving beter kunnen begrijpen, zich meer op hun gemak kunnen voelen en volop kunnen meedraaien in de Vlaamse en Brusselse samenleving. 

Samenvatting

De kracht van spreektaal. Waarom regionaal taalgebruik een goed idee is in ons NT2-onderwijs.

Kennis van het Standaardnederlands is de sleutel tot integratie. Dat is het kernidee waarop de invulling van het huidige NT2-aanbod in België geschraagd is. Toch stellen NT2-docenten vaak vast dat hun studenten, die enkel met het Standaardnederlands vertrouwd zijn, worstelen met de verschillende taalvarianten in Vlaanderen. Ze hebben moeite om Vlamingen te begrijpen en zijn zich ervan bewust dat het Nederlands dat ze op school leren niet overeenkomt met het Nederlands dat ze elders horen. Dat brengt vaak spreekangst met zich mee.

In deze lezing verkennen we samen de volgende vraagstukken:

Wat zijn de doelen die we nastreven met ons NT2-onderwijs? Bereiken we deze doelen met de huidige aanpak?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons NT2-onderwijs zijn maximale potentieel bereikt? Wat zijn de pedagogische dilemma’s die hierbij opduiken?

Moet spreektaal meer aandacht krijgen binnen het curriculum? Welke spreektaal zou dan aan bod moeten komen? Heeft het nog zin om NT2-leerders dialect aan te leren, nu de Vlaamse dialecten langzaamaan verdwijnen?

We sluiten af met enkele concrete aanbevelingen, zowel naar onze beleidsmakers toe, als naar het middenveld en de individuele burger.

Klik hier om je in te schrijven voor de Streektaalconferentie.

Scroll naar boven