Taal & Tongval 2018

kantlTenT

Op vrijdag 7 december viert het tijdschrift ‘Taal & Tongval – Language Variation in the Low Countries’ z’n 70ste jaargang met een colloquium. Dat vindt plaats in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18 in Gent (B).

Deelname kost 20 Euro. Inschrijven kan via valerie.bouckaert@ugent.be of door overschrijving op het nummer BE40 0682 1390 8063 vóór 30 november.

Programma

9u15-9u45: ontvangst met koffie

9u45-10u: Gunther De Vogelaer (Münster) & Chris De Wulf (Zürich): welkomstwoord
10u-10u40: Dirk Geeraerts (Leuven): Er zit systeem in. Taalvariatie in de taalkundige theorievorming
10u40-11u20: Frans Hinskens (Meertens Instituut / VU): De toekomst van de dialecten en de dialectologie van de toekomst
11u20-12u00: Roeland van Hout & Stef Grondelaers (Radboud Universiteit): Dialect zonder ruimte? De nieuwe dimensionaliteit van taalvariatie

12-14u: lunch

14u-14u40: Jacques Van Keymeulen (Gent): De digitalisering van de dialectverzamelingen van de UGent
14u40-15u20: Marjo van Koppen (Meertens Instituut / Utrecht), Kristel Doreleijers (Meertens Instituut) & Jos Swanenberg (Tilburg): De dynamiek van geslachtsmarkering in Noord-Brabantse dialecten en het Nederlands

15u20-15-50: koffiepauze

15u50-16u30: Arjen Versloot (UvA): De lege dialectkaart en wat er rest
16u30-17u10: Antal van den Bosch (Meertens Instituut): Toeval of geen toeval? Variatie in dialectgebruik op Twitter

17u10: receptie

Reacties zijn gesloten.