Accenten herkennen

De maatschappij voor Nederlandse letterkunde heeft een artikel over taalvariatie bekroond.

Anne-France Pinget, Marjolein Rotteveel en Hans Van de Velde kregen de Academische Jaarprijs 2015 voor het beste artikel, voor hun stuk Standaardnederlands met een accent. Herkenning en evaluatie van regionaal gekleurd Standaardnederlands in Nederland, dat vorig jaar verscheen in het tijdschrift Nederlandse Taalkunde (www.nederlandsetaalkunde.nl).

De aan de Universiteit Utrecht uitgevoerde studie toont dat Nederlanders er goed in slagen sprekers in een bepaalde regio te situeren, ook als ze standaardtaal spreken. Sprekers uit de periferie worden iets beter herkend dan Randstedelijken. Een Randstedelijke uitspraak wordt makkelijker als standaard beschouwd. De Limburgse luisteraars zetten zich duidelijk af tegen de Randstad en hebben meer waardering voor spraak uit de eigen regio in vergelijking met luisteraars uit de andere regio’s.

Overigens is bekend dat dialectsprekers op basis van hun taal niet alleen in een regio gesitueerd kunnen worden, maar vaak zelfs in de stad of dorp waar ze vandaan komen, en soms zelfs in een wijk. Hoe dat in z’n werk gaat, wordt uitvoerig geïllustreerd in de SND-publicatie Het dialectenboek 7. Aan taal herkend.

Reacties zijn gesloten.