Streektaalconferentie 8 juni 2018 in Leeuwarden

[voor Fries, zie onderaan]

De jaarlijkse Streektaalconferentie van de Stichting Nederlandse Dialecten vindt dit jaar plaats op Tresoar in Leeuwarden op vrijdag 8 juni 2018 en wordt georganiseerd door de Fryske Akademy in samenwerking met de Afûk. Het thema van deze 13de editie is “De (on)zin  van taal- en dialectpromotie”. Vanuit verschillende invalshoeken en windstreken zullen streektaalfunctionarissen, beleidsmedewerkers en onderzoekers dit thema bespreken en hun werk met u delen. Na de acht lezingen volgt een paneldiscussie onder leiding van Lutz Jacobi.

Komt u ook?

Na afloop van de conferentie kunt u onder het genot van een hapje en drankje een kijkje nemen in Talenpaviljoen MeM (https://lanfantaal.nl/project/talenpaviljoen/) en de Taletún (https://lanfantaal.nl/project/talentuin/), onderdeel van Lân fan taal, de meertalige component van Europese Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018.

Deelname inclusief koffie, thee, lunch, borrel en ontdekking van de Taletún kost € 20,00.

Om het volledige programma te bekijken en u aan te melden, klikt u hier.

Streektaalcongres 2018 8 juni Leeuwarden

De jierlikse Streektaalkonferinsje fan de Stichting Nederlandse Dialecten sil dit jier hâlden wurde op Tresoar yn Ljouwert op freed 8 juny 2018 en wurdt organisearre troch de Fryske Akademy yn gearwurking mei de Afûk. It tema fan dizze 13e edysje is “De (ûn)sin fan taal- en dialektpromoasje”. Ut ferskate ynfalshoeken en wynstreken wei sille streektaalfunksjonarissen, beliedsmeiwurkers en ûndersikers dat tema besprekke en harren wurk mei jo diele. Nei de acht lêzingen folget in paneldiskusje ûnder lieding fan Lutz Jacobi.

Komme jo ek?

Nei ôfrin fan de konferinsje kinne jo ûnder it genot fan in hapke en in drankje it Talenpaviljoen MeM (https://lanfantaal.nl/project/talenpaviljoen/) en de Taletún (https://lanfantaal.nl/project/talentuin/) besjen, ûnderdiel  fan Lân fan taal, de meartalige komponint fan de Europeeske Kulturele Haadstêd Ljouwert-Fryslân 2018.

Dielname ynklusyf kofje, tee, lunch, buorrel en ûntdekking fan de Taletún kostet € 20,00.

Om it folsleine programma te besjen en jo oan te melden, klikke jo hjir.

Eén reactie

  1. Pingback: » Streektaalconferentie 2018 in Leeuwarden | Webloug

Reageren is niet mogelijk