Streektaalconferentie 2021: Streektaal op de werkvloer

Programma

volgt nog

PRAKTISCH
Plaats: Oldenzaal, Meijerstraat 1, 7571 CH Oldenzaal (Nederland)

Prijs: 25 euro per persoon, lunch en koffie inbegrepen

Inschrijven: vul het formulier in en stort het correcte bedrag met vermelding van ‘Streektaalconferentie 2021’ op een van de volgende rekeningnummers:

Belgisch rekeningnummer: BE73 7340 1714 5060
t.a.v. Variaties vzw
Nederlands rekeningnummer: NL95 INGB 0007 5048 49
t.a.v. Stichting Nederlandse Dialecten

Met de steun van

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.